You are here

Регулација обале реке Топлице и Стражевачке реке - Прокупље

Носилац пројекта: 

Општина Прокупље

Назив пројекта: 

Регулација обале реке Топлице и Стражевачке реке - Прокупље

Извођач: 

Водопривредно предузеће „Ћуприја“ АД

Вредност инвестиције: 

59.294.645,22 РСД

Почетак пројекта: 

јул 2018.

Завршетак пројекта: 

новембар  2018.

Степен физичке реализације: 

Активности на градилишту-Регулација обале реке

Регулација обале реке: радови су завршени у новембру 2018.

 

Активности на градилишту-Изградња кућа

Отварање понуда на јавној набавци за куће било је одржано 22. 4. Стигле су три понуде од којих је једна стигла касно, једна је била технички неисправна а једна је била скупља од расположљивих средстава. Због тога је била набавка поништена и поновно објављена. Oбјављена је била и набавка за инфраструктуру - равнање терена. Рок за поденошење понуда за обе је 3. јун 2019. год.

 

Планиране активности-Изградња кућа:

Изградња кућа је планирана одмах након изведене јавне набавке. Претпоставља се да радови неће завршити на време то изтека пројекта (6. аугуст), те ће бити потребан још један продужетак.