RSS

You are here

Реконструкција и доградња ППВ Бресје у Алексинцу

Носилац пројекта: 

Град Алексинац

Назив пројекта: 

Реконструкција и доградња ППВ Бресје у Алексинцу

Инвеститор: 

ЈКП ”Водовод” Алексинац

Финансијер: 

МГСИ – Република Србија, KfW

Извођач: 

ЈВ Градитељ НС – Хигра – Морава ИН

Значај пројекта: 

Реконструкција фабрике воде Бресје у Алексинцу представља најзначајнији пројекат за град/општину јер се овом реконструкцијом/доградњом фабрика воде које је пуштена у рад почетком 80. година прошлог века у потпуности модернизује увођењем новог система филтрације воде (ЛЕОПОЛД филтери јединствени у овом делу Европе), као и увођењем система за озонизацију воде који ће осигурати несметани рад фабрике воде у наредним деценијама у пуном капацитету од 330 л/с.

 

 

 

 

Вредност инвестиције: 

2.824.957,08 ЕУР (oчекивана вредност анекса 3,3 мил ЕУР)

Почетак пројекта: 

18. 12. 2017.

Завршетак пројекта: 

1. 5. 2019. (завршени радови, заказана примопредаја објекта)

Степен физичке реализације: 

Активности на градилишту

Званична примопредаја објекта је заказана за 30. 5. 2019. године.

Све тренутне активности на градилишту су везане за уређење истог и демобилизацију опреме/механизације.

Безбедност и здравље на раду

С обзиром на то да су завршени радови, тренутно нема потребе за контролисањем безбедности и здравља на раду.

 

Планиране активности

Време до званичне прмопредаје објекта (заказана примопредаја за 30. 5. 2019. године) Извођач ће искористити у наредним данима за финално чишћене/уређење градилишта и околног терена (одвоз канцеларијских контејнера, мобилних тоалета, итд.), као и за израду пројеката ПИО и за прикупљање све потребне документације (атеста, књиге инспекције, грађевинских дневника итд.) како би Инвеститор могао да започне процес техничког пријема објекта и прибављања употребне дозволе.