You are here

Реконструкција улица у ромском насељу - Нови Пазар

Носилац пројекта: 

Град Нови Пазар

Назив пројекта: 

Реконструкција улица у ромском насељу - Нови Пазар

Вредност инвестиције: 

29.995.539,71 РСД

Почетак пројекта: 

октобар  2018.

Завршетак пројекта: 

март  2019.

Опис пројекта: 

Активности на градилиштуРеконструкција улица: радови на асфалтирању прилазних путева и улица унутар насеља су у току. Планиране активностиОчекује се завршетак асфалтирања (израда тротоара и ивичњака).