You are here

СТАРА ПАЗОВА - Изградња 30 кућa зa смeштaj рoмских пoрoдицa

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

СТАРА ПАЗОВА - Изградња 30 кућa зa смeштaj рoмских пoрoдицa

Финансијер: 

1,038,802 евра, од тога грант ЕУ и МГСИ 882,981 евро

Извођач: 

"ГП Финет инжењеринг" д. o. o. и Bauwesen d. o. o. Лазаревац

Статус пројекта: 

Изградња 30 кућа за смештај ромских породица – вредност: 422.082,17 евра; извођач: Bauwesen d.o.o. Лазаревац;

-        Изградња инфраструктуре – водовод, канализација, пут – вредност: 29.984.379,30 РСД; извођач: GP Finnet иnženjering d.o.o.;

Изградња инфраструктуре – водовод, канализација, пут

 

Почетак пројекта: 

јул 2018. за куће имарт 2019. за инфраструктуру

Завршетак пројекта: 

мај  2019. за кућеиаприла 2019. за инфраструктуру

Степен физичке реализације: 

Активности на градилишту-Изградња кућа

  • Тип објекта 3-1,2, 3 - Чека се испорука ламината и унутрашњих врата.
  • Тип објекта 4-2,3 – Урађена једна страна фасаде. Завршени у комплету молерски радови.
  • Тип објекта 4-4 – У току су радови на малтерисању унутрашњих зидова и плафона 70%.
  • Тип објекта 4 – 5 - Завршени радови на изради кровне конструкције. Покривен објекат бетонским црепом.

 

Активности на градилишту-Изградња инфраструктуре

Радови на изградњи инфраструктуре су у току. Завршене су канализација и водоводна мрежа. Улице су делимично асфалтиране.

 

Планиране активности

Планиран наставак радова у складу са планираном динамиком и завршетак у предвиђеном року.