You are here

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавештава јавност да ће у периоду од 22. маја до 10. јуна 2024. године, спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају саобраћају ( „Службени Гласник РС“ бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18, 9/20 и 62/23)

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. 

Јавну расправу о Нацрту закона, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре организоваће у форми презентације и дискусије, које ће се одржати у:

Београду - 7. јуна 2024. године, у термину од 10,00 до 12,00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, улица Ресавска 13 - 15.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на имејл адресу: vazdusni.saobracaj @mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ваздушном  саобраћају”