You are here

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавештава јавност да ће у периоду од 22. маја до 10. јуна 2024. године, спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају ( „Службени Гласник РС“ бр. 66/15, 83/18)

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. 

Јавну расправу о Нацрту закона, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре организоваће у форми презентације и дискусије, које ће се одржати у:

Београду - 7. јуна 2024. године, у термину од 12,00 до 13,00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, улица Ресавска 13 - 15.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на имејл адресу: vazdusni.saobracaj @mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају”