RSS

You are here

Осигуравајућа друштва да доставе податке o надокнади штете

Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода Владе Србије, којом председава потпредседник Владе проф. др Зорана Михајловић, одржала је у понедељак, 09. јуна 2014. године трећу седницу на којој је задужила Министарство привреде да затражи од осигуравајућих друштава да Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја доставе податке о правним и физичким лицима на поплављеним подручјима који су се осигурали од поплава и којима ће штета бити надокнађена од стране осигурања.

 

Комисија је, такође, задужила Министарство привреде да на основу извештаја јавних предузећа о процени штете које су настале услед елементарних непогода, предложи Влади измене и допуне планова пословања тих предузећа.

 

Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја наложено је да у најкраћем року припреми у виду уредбе методологију за процену штете у сарадњи са Републичким заводом за статистику, као и анализу потреба угрожених подручја након престанка елементарне непогоде (PDNA) у сарадњи са међународним организацијама, које ће доставити Влади Србије и Комисији.

 

Такође, Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода задужила је Канцеларију да припреми и организује рад мешовитих верификационих тимова састављених од представника ресорних министарстава, домаћих стручних институција и међународних организација (40.000 анкетара Републичког завода за статистику, 200 стручњака које је предложило Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре, 750 стручњака које је предложило Министарство пољопривреде и заштите животне средине и стручњаци које буду предложила друга министарства).