You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ВИСОКЕ СПРАТНОСТИ У БЛОКУ 12 СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ ДЕЛА БЛОКА 12Б (2. ФАЗА) - НА КП 1508/427, КО САВСКИ ВЕНАЦ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „БЕОГРАД НА ВОДИ”, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПО