You are here

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАСИПА РЕКА КОЛУБАРА И ТАМНАВА И МОСТА НА ПУТУ БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ И ОПШТИНИ УБ