You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОВРШИНСКЕ РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 13 НА СТАЦИОНАЖИ КМ 179+388 У БЕОГРАДУ