You are here

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА У БЛОКУ 17 – ПОДРУЧЈЕ ПРИОБАЉА РЕКЕ САВЕ