You are here

ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ВИСОКЕ СПРАТНОСТИ У БЛОКУ 24 НА КП 1508/391, 1508/187, 1508/201, 1508/203, 1508/204 И 1508/205 КО САВСКИ ВЕНАЦ, У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „БЕОГРАД НА ВОДИ”