You are here

ПРАВИЛНИК О ОБЈЕКТИМА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ПОЈЕДИНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ