You are here

РАНИ ЈАВНИ УВИДИ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА E–80, ДЕОНИЦА НИШ-МЕРДАРЕ