You are here

УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ У ВЕЗИ СА ПОТПИСИВАЊЕМ, ОДНОСНО ОВЕРОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКОГ ДНЕВНИКА, КАО И КОРИШЋЕЊУ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИРАНИХ ЛИЦА У ПРОВЕРИ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ