You are here

Државни секретари, помоћници, секратар министарства и посебни саветници

Државни секретари

Александра Дамњановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Емеше Лалић Урбан

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена 1975. године у Сенти. Дипломирала на Грађевинском факултету у Суботици - смер Конструкције. Има положен државни стручни испит и испит за инспектора.

 

Владимир Џамић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Владимир Џамић је рођен 1984. године у Краљеву. Гимназију у Врњачкој Бањи завршио је као ученик генерације у области друштвених наука.

Исидора Бурић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1985. године у Београду. Дипломирала на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.

Драган Стевановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић је рођен у Сурдулици 1973. године.

Основну и средњу школу завршио је у Новом Травнику у Босни и Херцеговини, а Вишу школу за пословне секретаре и менаџмент у Сремским Карловцима где стиче звање економиста – оперативни менаџер.

Михајло Мишић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођен 1961. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао на Грађевинском факултету универзитета у Београду, Одсек путеви и железнице.

Стручни испит положио 1993. године.

Саша Радуловић

Државни секретар

Саша Радуловић је рођен 1973. године у Бијелом Пољу у Црној Гори. Дипломирао је на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

У периоду од 2020. до 2022. године је обављао дужност државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.