You are here

Ђорђе Милић

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ

Рођен у Београду 2. маја 1970. године.

 

Дипломирао на Смеру за просторно планирање Географског факултета Универзитета у Београду са оценом 10. (просечна оцена у току студија 9,52). Магистрирао на Смеру за просторно планирање Географског факултета Универзитета у Београду. Припрема докторску дисертацију на тему ''Аналитички модел потенцијала и ограничења просторног развоја''.

 

Запослен у Заводу за просторно планирање и урбанизам Министарства грађевина од 1997. до 2003. године. Од 2003. до 2014. године ради у Републичкој агенцији за просторно планирање на месту помоћника или заменика директора.

 

Oд фебрауара 2015. године ради као помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре задужен за просторно планирање о урбанизам.

 

Објавио преко 30 научних и стручних чланака у међународним и домаћим монографијама, зборницима радова и часописима.

 

Члан Инжењерске коморе Србије (број лиценце одговорног планера 100 0083 04). Члан Асоцијације просторних планера Србије од оснивања (1997. године).