RSS

You are here

Лазар Радаковић

ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ И ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ

ОБРАЗОВАЊЕ

 

1998–2005.      Саобраћајни факултет, железники одсек

1994–1998.       Гимназија „Иво Лола Рибар“, Сремска Митровица

 

 

РАДНО ИСКУСТВО

 

  1. В. д. помоћника министарке за железнички саобраћај, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
  2. 2018.                директор Сектора за саобраћајне послове, Инфраструктура железнице Србије
  3. Шеф Секције за саобраћајне послове Панчево, Инфраструктура железнице Србије

2015- 2017.      заменик директора, Сектор за саобраћајно-транспортне послове, "Србија карго" АД,

  1. Шеф Секције за превоз робе Панчево, Сектор за превоз робе, "Србија карго" АД
  2. 2015.                 шеф Секције за превоз робе Панчево, Сектор за превоз робе, "Железнице Србије" АД

2010-2013.       помоћник шефа Секције за превоз робе Панчево, Сектор за превоз робе, "Железнице Србије" АД

2007-2010.        Водећи инжењер за пројектовање теретног саобраћаја, Сектор за превоз робе, "Железнице Србије" АД

2006–2007.       Приправнички испит за ауторизацију саобраћајног инжењера железничког одсека, "Железнице Србије" АД – Секција за превоз робе Београд,

 

 

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ

 

2002.                ораганизација, маркетинг и извршна продукција музичких догађаја

1994-1999.      представник Кошаркашког клуб "Срем" Сремска Митровица, за евидентирање званичних статитичких података

1994-1999.      Члан одбојкашког клуба "Митроволеј", Сремска Митровица

 

Страни језик     Енглески (течно, конверзација и коресподенција, интезивни курс Oxford House College, Лондон 2002)