RSS

You are here

Татјана Јовановић Штиглић

ПОМОЋНИЦА МИНИСТАРКЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Помоћница министарке за међународну сарадњу и европске интеграције

 

Рођена је у Београду 1974. године. Основну и средњу школу завршила је у Београду.

 

Дипломирала на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

 

На функцију помоћника министра за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре постављена је 1. августа 2014. године.

 

У периоду од 2010. до 2014. године обављала дужност начелника Одељења за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству рударства и енергетике, Министарству за инфраструктуру и енергетику и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

 

У периоду од 2004. до 2010. године обављала је послове шефа кабинета министра у Министарству науке и заштите животне средине и Министарству рударства и енергетике.

 

Од 2002. до 2004. године радила на пословима аналитичара у Сектору за међународну сарадњу а затим и на пословима саветника за односе са медијима у Министарству за науку технологију и развој.

 

У периоду од 1996. до 1999. године обављала послове водитеља у научно-образовној редакцији Радио телевизије Србије.

 

Говори течно енглески и руски, а служи се и италијанским језиком.