You are here

Јавне консултације за пројекат Модернизацијa железничког сектора у Србији – Фаза II – еколошки и друштвени оквир

Сагласно Еколошком и друштвеном oквиру Светске банке (ЕСФ) и

Еколошком и друштвеном стандарду 10 (ЕСС10)

Република Србија Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

позива на ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за

ОКВИР УПРАВЉАЊА УТИЦАЈИМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДРУШТВО (ЕСМФ)

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА НА НИВОУ ПРОЈЕКТА (СЕП)

ПРАВИЛНИК О РАДУ НА ПРОЈЕКТУ (ЛМП)

ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА (РПФ) 

за

ПРОЈЕКАТ МОДЕРНИЗАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ – ФАЗА II

Jавнe консултације и презентација предметних докумената ће се одржати дана 08.09.2023. године, са почетком у 08:30 часова, у Министратсву грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд, Велика сала на 6 спрату.

Увид у предметне документе могућ је:

- у просторијама Јединице за имплементацију Пројекта Модернизација железничког сектора у Србији, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, улица Узун Миркова 3, Београд, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења, и

- на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/javne-rasprave.

Питања, примедбе и мишљења могу се доставити најкасније до 11. септембра 2023. године

писаним путем на адресу:

- Јединица за имплементацију Пројекта Модернизација железничког сектора у Србији, Улица Узун Миркова 3, 11000 Београд или 
- путем електронске поште на адресу zalbe.srsm@mgsi.gov.rs
Молимо Вас да своје учешће на јавним консултацијама потврдите на адресу: zalbe.srsm@mgsi.gov.rs .