RSS

You are here

Пооштрена контрола извођача радова

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре пооштрило је контролу извођача радова како би се прекинуло са досадашњом праксом продужавања рокова, чиме се неоправдано повећава цена радова и троши новац грађана Србије.

 

Први корак у том правцу је закључење два анекса на уговоре о изградњи деонице Уб - Лајковац на Коридору 11, који ће омогућити да, уз обезбеђена финансијска средства и појачану контролу радова на терену, изградња ове деонице буде завршена до 30. новембра 2014. године.

 

Министарство није пристало на захтеве извођача радова, предузећа „Путеви Ужице“ и „Планум”, да се мењају  услови основног уговора и да се средства исплаћују унапред, имајући у виду да је деоница Уб – Лајковац, у дужини од 12,5 километара, по уговору требало да буде завршена још 25. децембра 2011. године.

 

На инсистирање Министарства, закљученим анексима се поред детаљног динамичког плана извођења радова предвиђа и формирање посебног тела која ће недељно извештавати о напретку радова на терену и евентуалним одступањима. Уколико план не буде испоштован, држава ће моћи да раскине уговор једнострано већ после друге контроле уз активирање банкарске гаранције.

 

Закључивању два анекса који су потписани 30. јуна 2014. године, претходило је закључивање укупно 12 анекса, од чега 10 на основни уговор и два за додатне радове. У том периоду,  вредност изведених радова износила је 4,64 милијарде динара односно 66 одсто од укупно уговорене вредности. Министарство ће учинити све да се нови пројекти завршавају у року, без закључивања на десетине анекса којима се неоправдано повећава цена изградње коју финансирају грађани Србије.

 

На предлог Министарства, Влада Србије прихватила је у понедељак, 30. јуна 2014. године закључак којим се прихвата Извештај о спроведеним активностима на овој деоници и усвојила текст Анекса 11 Уговора о грађењу - извођењу радова на изградњи Аутопута Е 763 Београд - Јужни Јадран, деоница Уб – Лајковац и Анексa 3 Уговора о извођењу додатних радова на истој деоници.