You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА, ДЕОНИЦА НОВИ БЕОГРАД - СУРЧИН КАО НАСТАВАК АУТО-ПУТА Е763 БЕОГРАД-ПОЖЕГА