You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ ГП1, КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД ЦЕЛЕ КП 3443/47 И ДЕЛА КП 3443/48, КО КРИВА РЕКА ОПШТИНА БРУС