You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ДЕОНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА (ВЕЗА Е-761–КРАГУЈЕВАЦ) ОД ПЕТЉЕ КАТРГА (НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IА РЕДА Е-761 МОРАВСКИ КОРИДОР) ДО ПЕТЉЕ МРЧАЈЕВЦИ (НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IБ РЕДА М-22)