You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КОМПЛЕКСА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У ВАЉЕВУ, У УЛИЦИ ПАСТЕРОВА 23, НА ГП1 (ОД ДЕЛА К.П. 2860/1 КО ВАЉЕВО)