RSS

You are here

Комисија прихватила информацију о процењеној штети у локалним самоуправама и јавним предузећима

Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода Владе Србије, којом председава потпредседник Владе проф. др Зорана Михајловић, одржала је у петак, 04. јула 2014. године четврту седницу на којој је прихватила информацију о штети од елементарне непогоде и закључила да Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја достави све извештаје јединица локалне самоуправе и јавних предузећа.

Према усвојеној информацији, штета од поплаве утврђена је у износу од 31.667.965.323 динараза јединице локалне самоуправе и 31.772.495.430 динара за јавна предузећа. 

Комисија је наложила Канцеларији да хитно донесе Методологију о процени штете и да у сарадњи са Међународноим организацијама уради процену потреба после природних катастрофа, због подношења захтева Фонду солидарности Европске уније, констатујући да су до сада само организовани верификациони тимови, од представника ресорних министарстава и анкетара.