RSS

You are here

Локалне самоуправе да доставе прелиминарне извештаје о процењеној штети од поплава

Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода Владе Србије, којом председава потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић, одржала је у понедељак, 20. маја 2014. године прву седницу на којој је разматрана ситуација поводом поплаве која је погодила већи број градова и општина у Србији.

Комисија је донела одлуку да се упути писмо свим јединицама локалне самоуправе да доставе прве прелиминарне извештаје о процењеној штети причињеној поплавом по следећим категоријама: стамбени објекти, привредна добра – објекти и опрема, локална инфраструктура и пољопривредна добра.