RSS

You are here

Локалне самоуправе дo сутрa да доставе прелиминарне процене о штети од поплава

Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода, којом председава потпредседник Владе проф. др Зорана Михајловић, подсетила је данас јединице локалне самоуправе да су дужне да прелиминарне извештаје о процењеној штети од поплава доставе до петка, 30. маја 2014. године.

 

Без обзира што је Комисија Министарству државне управе и локалне самоуправе дала налог да припреми упутство према којем ће локалне самоуправе детаљно приказивати процењену штету, рок за достављање прелиминарне процене мора бити испоштован.

 

Владина Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода је 20. маја 2014. године упутила захтев свим локалним самоуправама да доставе прелиминарне извештаје о процењеној штети од поплава по категоријама: стамбени објекти, привредна добра – објекти и опрема, локална инфраструктура и пољопривредна добра.