RSS

You are here

Локалне самоуправе и јавна предузећа да доставе прелиминарне процене штете у Мајданпеку, Кладову и Неготину

Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода Владе Србије, којом председава потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић, на седници одржаној 19. септембра 2014. године, разматрала је ситуацију поводом елементарне непогоде која је задесила општине Кладово, Неготин и Мајданпек и затражила од ових локалних самоуправа да у најкраћем року доставе прелиминарне извештаје о процењеној штети.

 

Извештај треба да обухвати процењену штету по категоријама: стамбени објекти, јавни објекти, локална инфраструктура, локални путеви и путни објекти, привреда и пољопривреда.

 

Захтев за достављањем прелиминарних извештаја о процењеној штети упућен је и предузећима ЈП „Путеви Србије“, „Коридори Србије“, „Железнице Србије“, ЈП „Електропривреда Србије“, JП „Транснафта“, НИС, „Телеком Србија“, ЈП „Србијашуме” и ЈП “Србијаводе”.

 

На седници су разматране и жалбе на првостепена решења о врсти и висини помоћи намењеној угроженима у поплавама. Комисија је донела одлуку да се 33 решења пониште и врате првостепеном органу на поновни поступак, а шест жалби је одбијено.