RSS

You are here

Министарство поступило у складу са законом, за изградњу трафостанице надлежан ЕМС

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре било је принуђено да на основу жалбе ЈП “Електромрежа Србије“ поништи грађевинску дозволу коју је незаконито издао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине за изградњу ветропарка „Чибук”, који гради компанија „Continental Wind Partners (CWP)”.

 

Покрајински секретаријат је, наиме, издао грађевинску дозволу и за објекат и за прикључак, супротно важећим прописима, према којима је одлука о градњи трафостанице и прикључних далековода снаге веће од 110 киловолти у искључивој надлежности ЈП „Електромрежа Србије (ЕМС)“, са којим CWP мора да постигне договор о градњи овог објекта.

 

Након оваквог поступања Покрајинског секретаријата Министарство је, као другостепени орган, било дужно да реагује и да у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о општем управном поступку поништи решење ове институције. Истовремено, Министарство је препознало проблем у самој законској процедури, која предвиђа да искључиво јавно предузеће, у овом случају ЕМС, даје дозволу за градњу прикључка.

 

Наглашавамо да ће нови закон о планирању и изградњи и нови закон о енергетици предвидети да се енергетска дозвола издаје посебно за објекат и за прикључак, чиме ће захтеви према инвеститору бити јасније дефинисани и слични проблеми убудуће избегнути.

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре остаје посвећено стварању што бољих услова за пословање и привлачење инвестиција, као и што бржем завршетку раније започетих пројеката.