RSS

You are here

Помоћ Министарства у санирању штете на коповима „Колубаре”

Дирекција за водне путеве извршила је хидрографска мерења на површинском копу „Тамнава” Рударског басена “Колубара”, што ће допринети да се прецизно утврди количина воде која је остала да се испумпа, као и промене у структури копа настале услед поплаве.

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на тај начин је, преко Дирекције у својој надлежности, помогло да се убрза процес санације штете на електроенергетском систему Србије, што укључује и враћање производње угља у РБ „Колубара” на ниво пре поплаве.

 

Мерења су вршена на захтев Министарства рударства и енергетике у периоду од 1. до 15. јула 2014. године, а премерена је укупна поплављена површина западног и источног поља копа “Tамнава” од око 7,5 километара квадратних.