RSS

You are here

Програм јавне расправе о Нацрту закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају

1. У поступку припреме закона којим се уређује истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа у железничком саобраћају, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају, надлежност и овлашћења органа за спровођење истраге, поступак истраживања, као и  вршење надзора над применом овог закона, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају (у даљем тексту: Нацрт закона), који је саставни део овог програма.

 

2. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 20. новембра до 9. децембра 2014. године.

 

3. Нацрт закона сачинила је Радна група која је образована решењем министра.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

 

4. Текст Нацрта закона, биће постављен на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

 

5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Београд, Немањина 22-26 или електронским путем на e-mail адресу: vazdusni.saobracaj@mgsi.gov.rs и jelena.slovic@mgsi.gov.rs.

 

6. Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона спровешће се на округлим столовима, које ће организовати Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у градовима Републике Србије, и то по следећем редоследу:

-  Велико Градиште, 24. новембра 2014.године;

-  Нови Сад, 25. новембара 2014. године;

-  Зрењанин, 25. новембара 2014. године;

-  Краљево, 26. новембра 2014. године;

-  Ниш, 27. новембра 2014. године

-  Београд, 1. децембра 2014. године.

 

7. По окончању поступка јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.