RSS

You are here

Саопштење бродарству бр.06/2015

Лучка капетанија Београд, Испостава Панчево, на основу чл.5, чл.6, чл.7, ст.1 и чл.170 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл.гл.Р.Србије 73/2010 и 121/2012)  и чл.64, чл.192 и чл.193  Закона о општем управном поступку (Сл.лист СРЈ 33/97 и 31/01), доноси:

 

Саопштење бродарству бр.06/2015

 

Обавештавају се заповедници бродова, старешине пловила, руковаоци пловећих направа. Организација речног саобраја и остали учесници у речном саобраћају о следећем.

 

Због јаког удара ветра од 1330 часова 04.02.2015. год. преко28m/s , забрањује се  пловидба од 1096 +00 км. до 1040 +00 км. реке Дунав.
О прекиду забране пловидбе, кнсултујте се са ЛК Велико Градиште путем радио везе (16. Канал) или на телефон 012-662-219
.

     

Сваки прекршај одредаба овог „Саопштења бродарству“ сматраће се прекршајем унутрашње пловидбе и казниће се по Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама( Службени Гласник РС бр. 73/10).

 

У случају било каквих додатних обавештења и објашњења због безбедности пловидбе, обратити се Лучка капетанија Београд, Испостава Панчево на неки од понуђених контаката (У радно време Панчеву, ван радног времена за хитне случајеве лично Гвозденовићу у оквиру свих 24 часа).

 

Контакти:

- телефон 012-662-219.

-Моб.  063-80-88-101,  062-889-66-31

-Email adresa:

zoran.gvozdenovic@mgsi.gov.rs

kapetanija.pancevo@open.telekom.rs

ngvozdenovic@sbb.rs

kapetanijavg@gmail.com;


За ЛК Велико Градиште Анђелковић Милијан

За испоставу Панчево Зоран Гвозденовић