You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНИХ САБРАЋАЈНИЦА НОВОМ САВСКОМ МОСТУ СА ОБЕ СТРАНЕ РЕКЕ САВЕ, КО САВСКИ ВЕНАЦ И КО НОВИ БЕОГРАД, У БЕОГРАДУ