You are here

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословних објеката на „гп-4”, „гп-5” и „гп-6”, блок 26, Нови Београд