You are here

Јавни позив за избор стручног надзора над извођењем радова на реализацији пројекта изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате-Прељина („Моравски коридорˮ)