You are here

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 21 НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 19 ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА