RSS

You are here

JN 46/2018 - Izvođenje radova na građenju četiri slobodnostojeća višeporodična stambena objekta (objekat 1, objekat 2, objekat 3.1 i objekat 3.2) na kat. parcelama br. 11891/1, 11891/6 i 12938 KO Vranje